ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 21/05/2565

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินที่หน้าร้าน

ชำระเงินที่หน้าร้าน

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: ราชบุรี
ชื่อบัญชี: บ.อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 292-441-5041

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

Flash x Chawal [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,200 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,201 - (Gram) 2,500ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • Flash x Chawal x Mask [ Thailand ] Thailand

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 99 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 100 ชิ้น - 100 ชิ้นค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 100 ชิ้นค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • รับเองหน้าร้าน [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 1 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • ๋J&T [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,200 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,201 - (Gram) 2,500ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 2 วัน