เราเป็นโรงงานทอผ้า ที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี เราสามารถ ทอผ้า ฝอกสี และย้อมผ้า ด้วยประสบการณ์ที่มีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตผ้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าแฟชั่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน และอื่นๆ และในปัจจุบันโรงงานของเราก็เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าขายเอง โดยมีแนวคิดที่ว่าลูกค้าต้องได้สินค้าในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพต้องดีเลิศ โดยโรงงาน จึงทำสินค้าขึ้นเพื่อจำหน่ายปลีก และจำหน่ายจำนวนมาก สำหรับลูกค้าทุกท่าน โดยจะเริ่มที่กลุ่มผ้าม่าน และผ้าไทยตัดชิ้น ชุดผ้าปูที่นอน และสินค้าในอนาคตอีกมากมาย ทางโรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าทุกท่าน